D3 Advies en Argumentatie

Compact in kennis, advies en organisatie

Experts

De drijvende kracht achter D3 zijn, Robert-Niels, Frederik en Wim. Alle drie generalisten pur sang met een brede interesse. Door verschillen in opleiding en ervaring heeft ieder een eigen expertise ontwikkeld. De kleine schaal van de organisatie, de familiaire invulling en daarmee open organisatiestructuur, maakt multidisciplinair werken en snel schakelen tot een kracht.

Frederik van Droffelaar

Bedrijfsontwikkeling en duurzaamheid
lees meer

Robert-Niels van Droffelaar

Strategisch advies en operationeel ontwerp
lees meer

Wim van Droffelaar

Bedrijf en omgeving
lees meer

Fundament

Een onderneming zien wij als een organiek, alles hangt met alles samen. Dat geldt voor de ‘binnenkant’ van een bedrijf: de cultuur, de processen, haar medewerkers, apparatuur en gebouw(en), maar zeker ook voor de ‘buitenkant’ van een bedrijf, haar leveranciers en klanten. Een verandering is alleen een verbetering wanneer een stap vooruit op een onderdeel van dat systeem, geen stap achteruit op een ander onderdeel van het systeem betekent.

Wij geloven dat ondernemerschap, diversiteit en samenwerking daarbij essentiële ingrediënten zijn voor het bouwen aan een duurzame toekomst. Wij willen derhalve meerwaarde creëren op al deze vlakken en dat is alleen maar mogelijk als wordt uitgegaan van de samenhangende onderdelen van het systeem.

 

Dit vergt – behalve kennis en ervaring – ook mensenkennis, intuïtie en een goed gevoel voor timing. Wij zien onszelf als katalysatoren, het teweegbrengen van positieve veranderingen zonder onze onafhankelijkheid te verliezen. Dit doen wij door middel van het ontwikkelen van oplossingen, programma’s en intensieve begeleidings-/adviestrajecten vanuit een sociaal, ecologisch en economisch perspectief.

 

Dit is de basis van waaruit wij werken, het (geestelijk) fundament onder onze activiteiten.

Werkvelden

Uit een combinatie van de expertise, interesse en de onderwerpen waarmee onze cliënten zich geconfronteerd zien, zijn binnen onze praktijk twee werkvelden te onderscheiden.
Bedrijfsontwikkeling en duurzaamheid
Strategie en operationeel ontwerp

Voor evenwichtige bedrijfsontwikkeling is een helder begrip van de kern (core-business) van de eigen organisatie, identiteit en alle daarbij behorende onderdelen een belangrijke voorwaarde. Het werkveld ´Bedrijfsontwikkeling en duurzaamheid´ brengt de binnenkant van een bedrijf, ofwel alle bedrijfsprocessen en de onderlinge samenhang daarvan, helder in beeld. Van daaruit wordt – redenerend van vroegere, huidige naar gewenste bedrijfssituatie – de meest passende en kansrijke ontwikkelingsvisie/-richting bepaald, uitgewerkt en geïmplementeerd.

In samenwerking met de andere expertisen binnen D3 is in de afgelopen jaren bijzondere aandacht besteed aan duurzame bedrijfsontwikkeling (Corperate Social Responsibility). Naast het ontwerp en implementatie van een van de eerste Impact Measurement instrumenten (2009) in de maakindustrie, heeft dit recentelijk geleid tot de ontwikkeling van een groeiprogramma voor duurzame startups en het bedrijfsleven gericht op de ontwikkeling van diversiteit genaamd Xxelerate. De kern hierin is dat diversiteit, met een focus op gender diversiteit, een middel vormt om een bedrijf duurzaam te ontwikkelen en te continueren.

Het werkveld ‘Strategie en Operationeel Ontwerp’ begeeft zich op de verschillende snijvlakken tussen strategie, structuur en cultuur. Daar organisaties voortdurend onderhevig zijn aan veranderingen, gedreven vanuit bijvoorbeeld de markt of wet- en regelgeving, ontstaat er een behoefte aan een evenwichtige relatie tussen deze drie elementen. Door middel van een integrale aanpak wordt onder andere voorzien in visie- vorming (veelal lange termijn), strategievorming (kort- middellange termijn), alsook een instrumentarium om structuur en sturing aan te brengen binnen de operatie van de organisatie.

Van groot belang binnen deze set aan activiteiten is het element cultuur, dit aangezien de mens – met haar gedrag, houding en verantwoordelijkheden – aan de basis staat van verandering. In samenwerking met de andere expertisen binnen D3 wordt er nadruk gelegd op uitwisseling van kennis, expertise alsook het creëren van synergie tussen reeds gevestigde For-Profit ondernemingen (met een sterke focus op financieel rendement) en For-Benefit ondernemingen (met een sterke focus op sociaal en ecologisch rendement).

Logo Impact Hub
Vanaf 2013 is D3 mede eigenaar van Impact Hub in Amsterdam. Impact Hub Amsterdam is onderdeel van het snelst groeiende trans-lokale netwerk van sociaal ondernemers wereldwijd en telt inmiddels meer dan 100 Hubs en meer dan 16.000 sociaal ondernemers.

Impact Hub Amsterdam is opgericht in 2008 en vanaf 1 januari 2017 gevestigd in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) aan de rand van het Oosterpark.

 

Impact Hub in het kort:

  • Impact Hub faciliteert en bedient een brede community van ondernemers, MKB en corporates waar verschillende groepen elkaar ontmoeten, die met elkaar gemeen hebben dat ze een positieve impact willen maken in de wereld.
  • Impact Hub is een event locatie voor betekenisvolle events voor een breder publiek;
  • Impact Hub is een business school die ondernemers in verschillende levensfases van hun bedrijf ondersteunt en coacht door middels van het aanbieden van programma’s, trainingen en services.

 

Door actief haar kennis en kunde te hebben verbonden aan Impact Hub is D3 in staat om een brug te slaan tussen het reguliere en soms traditionele bedrijfsleven en de innovatieve en maatschappelijke gedreven (startende) ondernemingen. Daarmee weet zij de transitie naar een meer duurzame maatschappij te realiseren.


Naar de website van Impact Hub Amsterdam →
Lees meer ↓
Sluiten ↑

Contact

Locatie D3 Arnhem
Schaarsbergen

 

Kemperbergerweg 864
6816 RZ Arnhem

 

+31 26 442 32 36
info@d3advies.nl